CÁC TÀI LIỆU

Bao gồm các giáo trình, tài liệu, sách báo, cập nhật tại Thư Viện.


 

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Danh mục tài liệu điện tử có trong CSDL của Thư viện.

 

 

TÀI LIỆU MÔN HỌC KHOA NÔNG LÂM

 

 

 

HỖ TRỢ HỌC TẬP NGHIÊN CỨU

Hỗ trợ yêu cầu về tài liệu phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu.

 CÁC DỊCH VỤ

Các dịch vụ phuc vụ bạn đọc, HS-SV, CBVC tại Thư viện.

  

SÁCH BÁO - TẠP CHÍ

Danh mục các đầu sách, báo, tạp chí khoa học có tại kho đọc.

  

TRỢ GIÚP

Các hướng dẫn về sử dụng Thư Viện.

Sách mới

Thông Báo

Thông báo v/v làm thẻ Thư viện

Thông báo v/v làm thẻ Thư viện

Trong quá trình sử dụng thẻ sinh viê...

Thông báo v/v nộp Luận văn - Luận án...

Thông báo v/v nộp Luận văn - Luận án...

THÔNG BÁO Về việc nộp luận...

Thông báo v/v nộp Luận văn - Luận án...

Thông báo v/v nộp Luận văn - Luận án...

Thông báo Học viên cao học đ...

Thông báo về sử dụng tài khoản ProQuest...

Thông báo về sử dụng tài khoản ProQuest...

Hiện tại tài khoản ProQuest của ...

Giờ mở cửa

  • Thứ Hai – Thứ Sáu
  • Phục vụ máy tính: 7:00 – 17:00
  • Phục vụ tài liệu mượn: 7: 30 – 17:00
  • Tầng 2: 7:30 – 10:45;
  • 13:30 – 16:45; thứ Bảy đóng cửa
  • Chiều thứ Sáu ngưng phục vụ để làm nghiệp vụ
  • Chủ Nhật và các ngày lễ quy định: Đóng cửa