Smaller Default Larger

Tin tức

Sản phẩm công nghệ

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường tiền thân là trung tâm nghiên cứu sinh học được thành lập vào năm 1995. Đến tháng 4/2013 được nâng cấp thành Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường Tây Nguyên, trực thuộc trường Đại học Tây Nguyên.

 

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm VINANA 1

09 Tháng 8 2017
Sản phẩm VINANA 1

VINANA 1 Ủ PHÂN: Thành phần : Bo 2.200 ppm, Streptomyces sp. 100 triệu cfu/g, Trichoderma sp. 100 triệu cfu/g, Bacillus Cellulose methanicus sp. 100 triệu cfu/g. Công dụng : ...

Sản phẩm CHITOSAN OLIGOMER

09 Tháng 8 2017
Sản phẩm CHITOSAN OLIGOMER

2) CHITOSAN OLIGOMER v Thành phần: - Mo 50 ppm - Chitosan Oligomer 1,9% v Công dụng: Chế phẩm chứa Chitosan Oligomer, là một chất hữu cơ cao phân tử...

Sản phẩm NANO BẠC

09 Tháng 8 2017
Sản phẩm NANO BẠC

3) NANO BẠC NANO BẠC Thành phần: Nano Bạc 500 ppm Mo 50 ppm Chitosan Oligomer 2.000 ppm Các phụ gia sinh học vửa đủ Công dụng Chitosan Oligomer hỗ...

San phẩm NANO ĐỒNG

09 Tháng 8 2017
San phẩm NANO ĐỒNG

4) NANO ĐỒNG NANO ĐỒNG Thành phần Nano Đồng 500 ppm Mo 50 ppm Phục gia đặc biệt Công dụng : Là sản phẩm được áp dụng công nghệ tiên...

Công trình KHCN 2012 - 2017

Hình ảnh về Viện