Smaller Default Larger

Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

1. Các điều kiện chung

1.1.   Cơ sở vật chất tổ chức thi

Nhà trường đã đầu tư 03 phòng thi đảm bảo các trang thiết bị và điều kiện để tổ chức thi 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết như sau: 03 phòng thi với 155 máy tinh và có hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng ổn định, an toàn bảo mật thông tin, có thể tổ chức thi đồng thời cho 100 thí sinh dự thi cùng lúc (dự phòng 55 máy). Các phòng thi đều được cách ly âm thanh, có đủ ánh sáng, đồng hồ, có hệ thống camera giám sát. Các máy tinh đều có thiết bị chụp ảnh, tai nghe và micro, được ngăn cách bằng vách ngăn.

Khu vực thi đảm bảo các yêu cầu an toàn, bảo mật và phòng chống cháy nổ...

Phần mềm tổ chức thi, chấm thi có bản quyền đảm bảo các yêu cầu bảo mật cho kỳ thi.

Có trang thông tin điện tử để thông tin về kì thi tại địa chỉ: http://tn.ttn.edu.vn/nnth/

1.2.   Phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính

Trung tâm Khảo thí quốc gia cài phần mềm tổ chức thi trên máy tính. Phần mềm được cài lên máy chủ có thể phục vụ cho 100 thí sinh trong một lượt thi. Cho phép thí sinh tự đăng nhập vào phần mềm để làm bài thi bằng thông tin tài khoản thi cá nhân được in và phát cho thí sinh vào buổi thi. Phần mềm có chức năng phân quyền cho người dùng, những quyền bao gồm: quản trị hệ thống, cán bộ ra đề, cán bộ coi thi, thí sinh.

Phần mềm có phân hệ quản lý ngân hàng câu hỏi để cập nhật, bổ sung; có chức năng tự động chọn ngẫu nhiên, đồng đều các câu hỏi ở các phần kiến thức khác nhau để tạo ra các đề thi trắc nghiệm tương đương nhau về độ khó từ ngân hàng câu hỏi thi.

Phần mềm có chức năng cập nhật ảnh thí sinh và đưa vào dữ liệu tài khoản thi. Trong quá trình thí sinh làm bài, phần mềm luôn hiện đồng hồ đếm ngược; xem danh sách tình trạng các câu hỏi: đã làm, chưa làm, đang xem. Thí sinh có thể đặt trạng thái xem lại sau cho những câu hỏi chưa chắc chắn. Phần mềm có khả năng bảo mật, tất cả quá trình làm bài của thí sinh đều được lưu trên máy chủ gồm thời điểm chọn câu trả lời. Khi hết thời gian làm bài, phần mềm sẽ tự động lưu và kết thúc bài thi của thí sinh.

Phần mềm tự động chấm điểm bài thi trắc nghiệm; tự động phân tích kết quả thi của thí sinh.

Phần mềm có chức năng sao lưu kết quả của các khóa thi đã diễn ra.

1.3.   Đội ngũ kĩ thuật viên hỗ trợ công nghệ thông tin và hỗ trợ các phương tiện kĩ thuật khác

Trường có đội ngũ cán bộ Công nghệ thông tin có chuyên môn tốt, sử dụng thuần thục các thiết bị tin học, âm thanh, video phục vụ cho việc tổ chức và chấm thi.

2.      Điều kiện về đội ngũ cán bộ thực hiện thi ĐGNLNN và Ngân hàng câu hỏi thi tiếng Anh

2.1. Cán bộ ra đề thi

Nhà trường phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia để sử dụng bộ ngân hàng các câu hỏi thi ngoại ngữ đã chuẩn hóa để xây dựng đề thi cho các đợt thi theo định dạng đề thi được Bộ Giáo dục Đào Tạo quy định

2.2. Cán bộ chấm thi

Trường có 20 cán bộ chấm thi nói và viết tiếng Anh đã được đào tạo và được cấp chứng chỉ dành cho cán bộ chấm thi nói và viết theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 Xem toàn văn bản đề án tổ chức thi tiếng Anh của Trường Đại học Tây Nguyên trong file đính kèm.