Smaller Default Larger

Thông báo đăng ký thi tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC VÀ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH 

KHÓA THÁNG 4 NĂM 2023

1. Thi chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và Kiểm tra chứng nhận tiếng Anh tương dự kiến 8-9/04/2023.

2. Thí sinh nộp đơn và lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trường Đại học Tây Nguyên đến 17h00 ngày 29/03/2023.