Smaller Default Larger

Thông báo đăng ký thi Tin học và anh Văn tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ NĂNG LỰC TIẾNG ANH KHÓA THÁNG 3 NĂM 2023

1. Thi chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và Kiểm tra nội bộ năng lực tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 dự kiến 11-12/03/2023.

2. Thí sinh nộp đơn và lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trường Đại học Tây Nguyên đến 17h00 ngày 01/03/2023.