Smaller Default Larger

Thông báo kiểm tra năng lực tiếng anh cho sinh viên và thi Chứng chỉ tin học tháng 1-2023

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC VÀ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH KHÓA THÁNG 1 NĂM 2023

1. Thi chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và Kiểm tra năng lực tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 dự kiến 7-8/01/2023.

2. Thí sinh nộp đơn và lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trường Đại học Tây Nguyên đến 17h00 ngày 26/12/2022