Smaller Default Larger

Thông báo kết quả thi tiếng Anh và phúc tra khóa ngày 3 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ PHÚC TRA TIẾNG ANH

Khoá ngày 03-04/12/2022

 THÍ SINH NHẬN ĐƠN VÀ NỘP TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN 17h00 NGÀY 14/12/2022