Smaller Default Larger

Thông báo đăng ký thi tiếng Anh và Tin học tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

 1. Thi chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và Kiểm tra chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 2, bậc 3 dự kiến 24-25/12/2022.

2. Thí sinh nộp đơn và lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trường Đại học Tây Nguyên đến 17h00 ngày 15/12/2022

                                             Trung tâm NNTH