Smaller Default Larger

Thông báo đăng ký thi Tin học và Anh văn tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

 1. Thi chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và Kiểm tra chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 2, bậc 3 dự kiến 26-27/11/2022.

2. Thí sinh nộp đơn và lệ phí trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trường Đại học Tây Nguyên từ ngày 24/10 đến 17h00 ngày 16/11/2022

                                             Trung tâm NNTH