Smaller Default Larger

Thông báo Thi Anh văn và Tin học khóa tháng 10-2022

THÔNG BÁO

- Danh sách và kế hoạch thi Tiếng Anh và Tin học khóa ngày 15-16 tháng 10 năm 2022 (xem file đính kèm)

- Thí sinh lấy thẻ dự thi tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học vào thứ 6 ngày 14/10/2022

- Khi nhận thẻ dự thi tại Trung Tâm, Thí sinh hoãn thi nộp bổ sung 2 hình. Thí sinh đã nộp 1 hình, yều cầu bổ sung thêm 1 hình.