Smaller Default Larger

Thông báo kết quả thi và phúc khảo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ PHÚC KHẢO TIN HỌC UDCB Khoá ngày 18/09/2022

 THÍ SINH NHẬN ĐƠN VÀ NỘP TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 03/10/2022 ĐẾN 17h00 NGÀY 05/10/2022