Smaller Default Larger

Thông báo kế hoạch và danh sách thi tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

- Kế hoạch và danh sách thi Tiếng Anh Bậc 2, Bậc 3 và Tin học khóa ngày 17,18,19 tháng 9 năm 2022 (xem file đính kèm)

 

- Thí sinh lấy thẻ dự thi tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học vào thứ 6 ngày 16/9/2022