Smaller Default Larger

Kết quả kiểm tra và thông báo phúc tra Tiếng Anh tháng 8-2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ PHÚC TRA TIẾNG ANH

Khoá ngày 13-14/08/2022

 THÍ SINH NHẬN ĐƠN VÀ NỘP TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 25/08/2022 ĐẾN 17h00 NGÀY 29/08/2022