Smaller Default Larger

Thông báo thi chứng nhận Tiếng anh tháng 8-2022

THÔNG BÁO

- Kế hoạch thi và danh sách thí sinh kiểm tra chứng nhận Tiếng anh tương đương trình bộ bậc 3 (B1) (file đính kèm)

- Kế hoạch thi và danh sách thí sinh kiểm tra chứng nhận Tiếng anh tương đương trình bộ bậc 2 (A2) (file đính kèm)

- Thí sinh nhận thẻ dự thi tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ngày 12 tháng 8 năm 2022