Smaller Default Larger

Kết quả kiểm tra chứng nhận TA và chứng chỉ Tin học CB và Thông báo phúc tra

THÔNG BÁO
PHÚC TRA CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH  VÀ PHÚC KHẢO TIN HỌC UDCB

Khoá ngày 11-12/06/2022

 THÍ SINH NHẬN ĐƠN VÀ NỘP TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 17/06/2022 ĐẾN 17h00 NGÀY 21/06/2022