Smaller Default Larger

Kết quả tin học ngay 21-5-2022, Chứng nhận A2 ngày 22-5-2022 và Thông báo phúc tra

THÔNG BÁO
PHÚC TRA CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH A2 VÀ PHÚC KHẢO TIN HỌC

Khoá ngày 21-22/05/2022

 THÍ SINH NHẬN ĐƠN VÀ NỘP TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TỪ NGÀY 01/06/2022 ĐẾN 17h00 NGÀY 03/06/2022