Smaller Default Larger

 

    Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2007 theo Quyết định số 61/QĐ-TCCB.  Trung tâm hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Nguyên.

      Trung tâm có nhiệm vụ là đầu mối tổ chức, triển khai và quản lý công tác tuyển sinh, đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ, chuyển giao KHCN, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ và các loại hình đào tạo khác trong chức năng, nhiệm vụ của Trường, Trung tâm; thực hiện đào tạo kỹ thuật, tổ chức thực hành, thực tập và thực tế cho sinh viên và nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức.

      Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ tổ chức sát hạch đầu ra cho sinh viên của Trường, Trung tâm đã kết hợp với Khoa Ngoại Ngữ hoàn thiện chương trình ôn tập bổ sung kiến thức cho sinh viên để tham gia các kỳ thi đạt chuẩn đầu ra:  Bậc 3 cho sinh viên tốt nghiêp hệ đại học chính quy và Bậc 2 cho sinh viên hệ vừa làm vừa học.

      Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị được nhà trường giao nhiệm vụ tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014.

      Là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của khu vực Tây Nguyên, trường Đại học Tây Nguyên đã và đang chú trọng tới việc nâng cao chất lượng sử dụng tiếng Anh và Công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường nhằm cải thiện năng lực hội nhập quốc tế và đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra (đối với sinh viên) và các đòi hỏi thực tế.

 

 

 

Thông báo