Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Viện Công nghệ SH & MT

Mã cán bộ Họ và tên
02000109Nguyễn Anh Dũng
02000167Nguyễn Quang Vinh
03000176Trương Hồng Hà
08050621Trần Minh Định
43000519Nguyễn Thị Minh Huyền
56000917Phạm Nguyễn Quỳnh Trang
56000932Ngô Văn Anh
56000956Lê Tô Lan Phương
56000989Ngô Thị Diễm
56000990Mai Quốc Quân
56001035Lê Trọng Hà
56001055Nguyễn Thị Huyền