Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Trường THPT Cao Nguyên

Mã cán bộ Họ và tên
04000248Triệu Văn Thịnh
48000533Nguyễn Trung Thông
53000556Nguyễn Tiến Chương
53000557Nguyễn Thị Danh
53000558Nguyễn Hữu Duẩn
53000559Vũ Thị Phương Dung
53000560Đoàn Tiến Dũng
53000561Lương Văn Hà
53000562Phan Trung Hiếu
53000563Nguyễn Thị Thu Hồng
53000566Nguyễn Thị Hiền Linh
53000567Hoàng Thị Thúy Nga
53000568Hoàng Thị Nhung
53000569Nguyễn Hồng Như
53000571Trần Thị Bích Phương
53000572Vũ Thị Phương
53000573Vũ Thu Trang
53000574Nguyễn Chí Trung
53000575Lại Văn Văn
53000823Võ Thị Đức Anh
53000824Lê Thị Diệu Bình
53000825Nguyễn Minh Lịch
53000826Trần Thị Hồng Nhung
53000827Nguyễn Thanh Kim Huệ
53000830Mai Thị Quế Trâm
53000831Phạm Thị Huyền Trang
53000832Trần Đình Tráng
53000908Phan Mạnh Tiến
53000971Phạm Thị Thu Huyền
53000983Phạm Văn Ngụ
53001009Trương Thị Tuyết
53001042Nguyễn Thị Thanh Bình
53001056Lý Thị Hà Phương