Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Thư viện

Mã cán bộ Họ và tên
24000413Lê Minh Hiến
52000540Nguyễn Thị Thùy Dung
52000543Hà Ngọc Hồi
52000544Nguyễn Văn Khương
52000546Nguyễn Thị Lành
52000549Nguyễn Thế Nghiệp
52000551Nguyễn Thị Tâm
52000553Nguyễn Thị Thúy
52000554Vũ Đình Trung
52000555Trần Thị Lê Vân
52000833Vũ Thị Giang
52000871Nguyễn Thị Bích Ngọc
52000987Võ Huyền Trang