Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: TT Giáo dục QP

Mã cán bộ Họ và tên
41000494Lê Văn Đoài
41000500Khúc Đình Tân
41000501Phạm Huy Tựa
41000502Trần Quốc Yên
41000836Nguyễn Tiến Chương
41000838Đỗ Đình Huy
41000910Đậu Đình Tác
41000957Vũ Mạnh Cường
41001004Nguyễn Trọng Hằng
41001005Nguyễn Việt Hồng
41001011Lê Viết Quỳnh
41001067Nguyễn Văn Mười
41001068Trần Văn Hùng
41010692Doãn Anh Tuấn