Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Phòng CTCT & HSSV

Mã cán bộ Họ và tên
04000237Phạm Trọng Lượng
27000429Tạ Xuân Bẩy
27000437Đinh Ta Ri Na
27000438Trương Quỳnh Như
27000439Y Tlu Niê
27000440Trần Sỹ Quí
27000441Nguyễn Văn Thanh
27000820Mai Thị Hiên
27000938Phan Xuân Thọ
27000962Nguyễn Thị Thúy Hằng
45000810Phạm Thị Ngọc Anh