Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Mã cán bộ Họ và tên
03000198Lê Thế Phiệt
23000405Võ Văn Thành
23000406Nguyễn Thị Nhâm Tý
23000407Nguyễn Anh Tuấn
23000409Nguyễn Thi Xuân
23000811Đặng Thị Ánh
23000812Mai Thị Quỳnh Trang
23000813Vương Thị Kim Thoa
23001036Nguyễn Thị Thu Hương
51000926Hán Thị Thùy Trinh
54000588Bùi Thị Sáu