Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Khoa KHTN & CN

Mã cán bộ Họ và tên
02000142Nguyễn Hoàng Phương
08000321Phạm Thị Bé
08000322Nguyễn Thị Ngọc Bích
08000323Nguyễn Văn Bốn
08000324Nguyễn Văn Bồng
08000326Lê Văn Cơ
08000327Lưu Thị Dung
08000328Trương Thị Hương Giang
08000329Hồ Thị Thu Hà
08000331Từ Thị Việt Hà
08000335Trần Thị Phương Hạnh
08000336Phùng Nguyễn Thái Hằng
08000337Nguyễn Thị Hiền
08000338Bùi Thị Quỳnh Hoa
08000340Nguyễn Ngọc Huề
08000342Dương Quốc Huy
08000344Nguyễn Thị Thanh Hương
08000350Trần Quốc Lâm
08000351Phùng Thị Tố Loan
08000354Nguyễn Thị Lương
08000356Nguyễn Thế Mạnh
08000357Nguyễn Thị Ngân
08000358Nguyễn Phương Đại Nguyên
08000359Nguyễn Thị Như
08000362Phan Tứ Quý
08000363Ngô Đình Quốc
08000364Văn Ngọc Sáng
08000365Nguyễn Văn Sỹ
08000366Lê Minh Tân
08000367Nguyễn Thị Thanh
08000368Đinh Thị Xuân Thảo
08000369Hoàng Thị Thu
08000370Nguyễn Thị Thu
08000372Nguyễn Thị Thủy
08000374Đoàn Thị Cơ Thường
08000376Hoàng Thị Kim Tuyến
08000377Trần Thanh Tùng
08000378Nguyễn Ngọc Tự
08000380Mai Quốc Vũ
08000381Đinh Thị Xinh
08000595Trương Bá Phong
08000665Vũ Thị Duyên
08000667Phan Thị Thục Uyên
08000668Đặng Thị Thanh Hà
08000669Nguyễn Quốc Cường
08000670Vũ Anh Tuấn
08000805Niê H Ru Đa
08010872Phan Thị Đài Trang
08010921Trần Xuân Thắng
08010958Nguyễn Đức Thắng
08010986Trần Hưng Đạo
08020786Nguyễn Thị Phương Đông
08020896Đoàn Thị Thúy Vân
08021058Lê Bá Thông
08030860Tôn Thất Trường Nam
08030925Nguyễn Đặng Thanh Nhàn
08040623Ngũ Trường Nhân
08040746Đặng Thị Thùy My
08040747Đàm Thị Bích Hạnh
08040861Hoàng Phạm Hùng Quang
08040894Phan Thị Thu Hà
08040895Ninh Thị Minh Giang
08040919Phạm Thị Huyền Thoa
08050781Phạm Thị Phương
08050782Trần Thị Thanh Thảo
08050959Trần Thị Kim Thi
08050960Vũ Bích Thủy
08051012Nguyễn Hữu Kiên
08051044Đỗ Thị Anh
08051048Nguyễn Thị Tình
08060783Trịnh Thị Huyền Trang
08060790Đoàn Chiến Thắng
08060893Nguyễn Minh Trung
08060897Nguyễn Thị Thu Hoài
08070748Trần Thị Minh Hà
08070784Trần Thị Ngọc
08070789Lê Thị Thúy Loan
08070792Đoàn Thụy Thúy Huỳnh
08070873Dương Thị Hải Ninh
19000393Nguyễn Văn Tịnh