Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Khoa Chăn nuôi - Thú y

Mã cán bộ Họ và tên
07000299Nguyễn Thị Vân Anh
07000300Ngô Thị Kim Chi
07000301Nguyễn Văn Diên
07000303Lê Anh Dương
07000304Trần Minh Đức
07000305Trần Quang Hạnh
07000306Mai Thị Thu Hiền
07000309Trương Tấn Khanh
07000310Đinh Nam Lâm
07000313Vũ Tiến Quang
07000315Nguyễn Thị Rí
07000316Lương Huỳnh Việt Thắng
07000317Nguyễn Mạnh Thuột
07000593Nguyễn Đức Điện
07000594Nguyễn Ngọc Đỉnh
07010802Trần Thị Thắm
07020654Huỳnh Thị Hồng Ngọc
07020674Đoàn Thị Kim Phượng
07020795Hoàng Thị Anh Phương
07021014Nguyễn Quốc Hiếu
07021062Đặng Thị Phương Thảo
07030655Phạm Thị Tú Anh
07030793Nguyễn Văn Trọng
07030794Trần Thị Thanh Vân
07031013Nguyễn Văn Thái
07040673Mai Thị Xoan
07040675Nguyễn Văn Lanh
07040803Bùi Thị Thanh
07040804Bùi Thị Như Linh