Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ

Mã cán bộ Họ và tên
06000277Tống Thị Lan Chi
06000279Thân Thị Hiền Giang
06000280Nguyễn Lệ Hằng
06000281Cù Thị Ngọc Hoa
06000283Hoàng Minh Thu Hương
06000285Nguyễn Thị Mỹ Liên
06000288Nguyễn Thị Tường Như
06000289Nguyễn Thị Kim Phượng
06000292Ngô Văn Thông
06000293Bùi Thị Tịnh
06000295Đoàn Nam Văn
06000296Lê Thị Hồng Vân
06000298Hoàng Thị Xuân
06000624Buôn Krông Y Cuôr
06000625Hoàng Thị Hồng Nhung
06000626Trần Lê Thanh Tú
06000627Ra HLan Y Nei
06010808Trần Ngọc Anh
06010904Đoàn Thị Dung
06010965Nguyễn Thiện Khoa
06021028Rơ Lan A Nhi
06030706Hồ Ngọc Đoan Thư
06041023Ngô Hà Thanh
06041024Phạm Thị Thanh Huệ
06041025Hà Lê Hồng Hoa
19000383Hoàng Khánh Bảo
52000539H'Wen Aliô