Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị

Mã cán bộ Họ và tên
05000257Phạm Phương Anh
05000258Vũ Thị Việt Anh
05000259Nguyễn Quang Dương
05000261Lại Thị Ngọc Hạnh
05000264Nguyễn Đình Huấn
05000266Phan Thị Như Ý
05000268Nguyễn Thị Khuyên
05000270Nguyễn Thị Thu Nguyên
05000272Nguyễn Thị Tĩnh
05000273Nguyễn Khắc Trinh
05000276Nguyễn Thị Hải Yến
05000628Nguyễn Bảo Lâm
05000629Đặng Nguyên Hà
05011019Trương Văn Thủy
05011026Phạm Thị Tâm
05020961Lê Thị Hồng Hạnh
05030954Phạm Hoài Phương
22000395Nguyễn Minh Hải