Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Khoa Sư phạm

Mã cán bộ Họ và tên
04000219Thái Thị Hoài An
04000222Vũ Minh Chiến
04000224Vũ Hoàng Cúc
04000225Lưu Thị Dịu
04000229Vũ Trọng Hào
04000231Trần Tấn Hải
04000232Trương Thị Hiền
04000233Nguyễn Thị Hoài
04000234Nguyễn Thanh Hưng
04000235Trần Văn Hưng
04000238Nguyễn Thị Ánh Mai
04000239Phạm Hùng Mạnh
04000241Buôn Krông Thị Tuyết Nhung
04000243Bùi Thị Tâm
04000244Đoàn Thị Tâm
04000246Trần Thị Thắm
04000249Hoàng Thị Thúy
04000251Nguyễn Thiện Tín
04000252Trần Thị Thùy Trang
04000253Lê Tử Trường
04000255Vũ Thị Vân
04000645Vũ Thị Kim Giang
04000646Trịnh Văn Vinh
04000647Lê Thị Thúy An
04010968Lê Thị Thảo Nguyên
04020651Đỗ Thị Thùy Linh
04020652Phạm Xuân Trí
04020740Trần Thị Thu
04020742 Brông Y RôBi
04020743Vũ Đình Công
04020744Phạm Thế Hùng
04020785Bùi Thị Thủy
04020880Chu Vương Thìn
04030653Nguyễn Minh Hoạt
04030737Trương Thông Tuần
04030877Nguyễn Thị Quỳnh Thơ
04030955Vũ Minh Thu
04040768Bùi Trần Tuyết Hạnh
04040796Trần Thị Lệ
04040876Nguyễn Xuân Tuyến
04040985Đinh Thị Trang
04050738Hoàng Lê Anh Ly
04050739Nông Văn Ngoan
04050741Phan Thị Tâm Thanh
04050879Nguyễn Thị Kim Hồng
04050963Nguyễn Thị Yến Nhung
04071016Lê Thị Cẩm Lệ
04071021Bùi Thị Phương Thảo
04071047Nguyễn Hữu Hiếu
04080906Bùi Huy Trung
25000422Lê Quang Hùng
26000428Nguyễn Thị Thu Trang