Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Khoa Kinh tế

Mã cán bộ Họ và tên
03000169Lê Việt Anh
03000171Đỗ Thị Bông
03000172Phan Thanh Chung
03000174Nguyễn Văn Đạt
03000175Lê Thanh Hà
03000177Bùi Thị Thu Hằng
03000178Trương Ngọc Hằng
03000179Bùi Thị Hiền
03000181Từ Thị Thanh Hiệp
03000182Nguyễn Văn Hóa
03000183Ao Xuân Hòa
03000184Võ Xuân Hội
03000186Tuyết Hoa Niê Kdăm
03000188Trần Thị Lan
03000190Đỗ Thị Nga
03000191Huỳnh Thị Nga
03000192Dương Minh Ngọc
03000193Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên
03000194Dương Thị ái Nhi
03000195Đặng Thị Nhung
03000196Lê Đức Niêm
03000197Phạm Thị Oanh
03000199Nguyễn Thị Minh Phương
03000201Nguyễn Đức Quyền
03000204Bùi Ngọc Tân
03000205Nguyễn Thị Phương Thảo B
03000206Nguyễn Thị Phương Thảo A
03000207Nguyễn Ngọc Thắng
03000210Hồ Quốc Thông
03000212Trịnh Thị Thủy
03000213Nguyễn Đức Tình
03000217Vũ Trinh Vương
03000218Nguyễn Thị Hải Yến
03000316Trần Thị Tuyến
03000591Phạm Thanh Hùng
03000662Bùi Thị Thu Dung
03000663Nguyễn Thị Tuyền
03000664Phan Thúy An
03000712Đỗ Mạnh Hoàng
03000715Vũ Nhật Phương
03000716Phạm Văn Trường
03000721Nguyễn Hà Hồng Anh
03010967Nguyễn Thảo Trang
03011020Trịnh Hoài Thương
03011045Lê Nguyễn Nghi Phong
03011046Nguyễn Thị Huyền Trang
03020771Võ Thị Hồng Diễm
03020772Phan Thị Thúy
03020787Hà Thị Kim Duyên
03020973Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích
03021015Phạm Thảo Vy
03030765Bùi Thị Thanh Thùy
03030766Nguyễn Thị Đức Hiếu
03030807Nguyễn Thị Trà Giang
03030859Trương Văn Thảo
03030953Nguyễn Thị Thanh Tý
03040972Huỳnh Thị Mỹ Duyên
03040974Nguyễn Thị Bích Ngọc
03050661Trần Thị Ngọc Hạnh
03050767Đặng Thị Thu Vân
03050981Đỗ Thị Thanh Xuân
23000404Trần Xuân Ninh
45000801Hoàng Quang Du