Smaller Default Larger

      Đơn vị


Ban giám hiệu
Khoa Y - Dược
Khoa Nông Lâm nghiệp
Khoa Kinh tế
Khoa Sư phạm
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa KHTN & CN
Khoa Dự bị tạo nguồn
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Đào tạo Đại học
Phòng Đào tạo sau đại học
Phòng KH & QHQT
Phòng CTCT & HSSV
Phòng Quản trị thiết bị
Phòng Hành chính TH
Phòng Thanh tra - Pháp chế
TT Giáo dục QP
TT. phục vụ HSSV
TT. Ngoại ngữ - Tin học
TT. Thông tin
TT. B.dưỡng VHCMNV
Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
Ban QL DA xây dựng
Thư viện
Trường THPT Cao Nguyên
Bệnh viện Trường
Trung tâm OEMA
Viện Công nghệ SH & MT

Đơn vị: Khoa Nông Lâm nghiệp

Mã cán bộ Họ và tên
02000099Đỗ Thị Kiều An
02000100Nguyễn Xuân An
02000101Mai Thị Hải Anh
02000102Trần Trọng Bắc
02000103Nguyễn Thanh Bình
02000104Trần Thị Thanh Bình
02000105Hoàng Văn Chuyển
02000106Nguyễn Thúy Cường
02000107Ngô Đăng Duyên
02000108Trần Ngọc Duyên
02000111Trần Thị Thu Hà
02000112Hồ Thị Hảo
02000113Nguyễn Thị Hằng
02000114Phan Thị Hằng
02000115Phan Thị Thanh Hoài
02000117Trần Thị Huế
02000118Bảo Huy
02000119Trần Quang Huy
02000120Võ Hùng
02000121Nguyễn Thị Thanh Hương
02000123Nguyễn Ngọc Hữu
02000124Hoàng Trọng Khánh
02000125Đặng Thị Thúy Kiều
02000128Triệu Thị Lắng
02000131Cao Thị Lý
02000135Lê Đình Nam
02000138Vũ Hải Nam
02000140Lê Nguyễn Tiểu Ngọc
02000143Trần Thị Phượng
02000144Trang Thị Nguyệt Quế
02000146Phạm Đoàn Phú Quốc
02000147Nguyễn Thị Ngọc Quyên
02000148Nguyễn Văn Sanh
02000149Ngô Thế Sơn
02000152Phan Văn Tân
02000156Trần Thị Hương Thảo
02000157Trần Đình Thế
02000158Nguyễn Quang Thông
02000160Đỗ Tiến Thuấn
02000161Trần Văn Thủy
02000162Mai Thị Kim Tuyến
02000166Nguyễn Thị Vân
02000168Nguyễn Xuân Vững
02000659Hồ Đình Bảo
02000660Nguyễn Thị Đào
02000710Nguyễn Hải Đăng
02000713Cao Thị Hoài
02010779Nguyễn Thị Hương Cẩm
02011065Elaine Alio
02020881Trình Công Huyền Vy
02020907Trần Thị Biên Thùy
02040776Chung Như Anh
02040777Trần Thị Lệ Trà
02040870Nguyễn Tuân
02040980Võ Hải Yến
02050775Trần Văn Cường
02050780Nguyễn Thị Thảo
02050835Nguyễn Thị Anh Thư
02050891Lê Cao Linh Chi
02050892Trần Thị Minh Kiều
02070773Trần Thị Xuân Phấn
02090778Nguyễn Thị Tình
29000486Nguyễn Văn Minh
42000503Võ Văn Ca
43000518Nguyễn Đức Định