Smaller Default Larger

Cấp trường

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Quyết định 1035/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của Sinh viên trường ĐH Tây Nguyên 78
Quyết định số 2177/QĐ-ĐHTN V/v ban hành "Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh trường ĐHTN" 205
Quyết định số 1375/QĐ-ĐHTN-KHQHQT V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động KHCN của Trường ĐH Tây Nguyên 86
Thông báo Số 282/TB-ĐHTN-KHQHQT V/v ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn xét duyệt danh mục và thuyết minh đề tài KHCN các cấp và quy định khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Chủ nhiệm đề tài của trường Đại học Tây Nguyên 81
Quyết định 546/QĐ-ĐHTN Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trường ĐH Tây Nguyên 120
Các biểu mẫu quy định về hoạt động KHCN của Trường ĐH Tây Nguyên 227
Mẫu đơn đề nghị nghiệm thu đề tài các cấp 292
Quyết định về việc ban hành sổ tay Nghiên cứu khoa học 2021 310
Quyết định về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 390
Thông báo về Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ giành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 418