Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2017 - TTN - 04: Nghiên cứu xác định tên khoa học, thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của một số mẫu nấm lớn thuộc chi Amauroderma (Linh chi đen) ở khu vực tỉnh Đắk Lắk 28 Tháng 6 2019
Đăng ký ý tưởng đề xuất danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở trọng điểm của Trường Đại học Tây Nguyên 28 Tháng 5 2019
Kết quả đánh giá của hội đồng 1 xác định danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2020 27 Tháng 5 2019
Kê khai công trình khoa học để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 21 Tháng 5 2019
Kết quả xét duyệt danh mục đề tài cấp Bộ 2020 04 Tháng 5 2019
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2017 - TTN - 01“Thu thập, sàng lọc tác dụng chống oxy hóa và ức chế một số dòng tế bào ung thư của một số cây thuốc tại Đắk Lắk 04 Tháng 5 2019
Thông báo về việc đăng ký và cập nhật bổ sung lý lịch khoa học trực tuyến 22 Tháng 1 2019
Tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2016-TTN-05 “Nghiên cứu Luật tục, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Ê đê trong thời kì đổi mới” 28 Tháng 11 2018
Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel khóa 2019 - 2020 22 Tháng 11 2018
Cập nhật Quy trình quản lý đề tài KHCN cấp Bộ và cấp Cơ sở 18 Tháng 10 2016