Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Thông báo về việc Học bổng thạc sỹ toàn phần tại Hoa Kỳ năm học 2021 - 2022 19 Tháng 2 2020
Thông báo về việc đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2021 19 Tháng 2 2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC VÀO HỌC KỲ MÙA XUÂN NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONNAM - HÀN QUỐC 17 Tháng 2 2020
Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2020 nhận hồ sơ đăng ký 17 Tháng 2 2020
Thông báo về việc ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn xét duyệt danh mục và thuyết minh đề tài KHCN các cấp và quy định khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Chủ nhiệm đề tài của trường Đại học Tây Nguyên 17 Tháng 2 2020
Thông báo về việc sinh viên đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2020-2021 13 Tháng 2 2020
Thông báo về việc sinh viên đăng ký đi du học thực hành nông nghiệp tại Israel bổ sung năm 2020 13 Tháng 2 2020
Thông báo về việc đăng ký ý tưởng đề xuất danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở trọng điểm của Trường Đại học Tây Nguyên 20 Tháng 1 2020
Thông báo về việc trường Đại học Tây Nguyên được cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 26 Tháng 12 2019
Thông báo về việc thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2019 để xét thưởng 11 Tháng 12 2019