Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Thông báo v/v Đăng ký tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên năm 2021 25 Tháng 2 2021
Thông báo về việc đăng ký ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của các nhóm cán bộ sinh viên năm 2021 19 Tháng 2 2021
Thông báo về việc đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở, cấp cơ sở trọng điểm năm 2022 19 Tháng 2 2021
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số 09 “Khảo nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học trong phát triển bền vững cây hồ tiêu (Piper nigrum) ở Tây Nguyên” 18 Tháng 2 2021
Thông báo về việc đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp bộ năm 2022 08 Tháng 2 2021
Trường Đại học Tây Nguyên lọt top 34 trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng về công bố quốc tế năm 2020 15 Tháng 1 2021
Triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở và cấp cơ sở trọng điểm năm 2021 14 Tháng 1 2021
Thông báo về việc sinh viên đăng ký đi du học thực hành nông nghiệp tại Israel năm 2021 14 Tháng 1 2021
Thông báo v/v tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 01 “Tính bị chặn của các toán tử tích phân kì dị và hoán tử” 04 Tháng 1 2021
Bổ sung xây dựng định hướng năm 2022 và kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2021 29 Tháng 12 2020