Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Tham gia "Cuộc thi tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH VIETNAM 2021" 14 Tháng 6 2021
Thông báo về việc kê khai công trình khoa học để đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và tính giờ khoa học năm học 2020 - 2021 14 Tháng 6 2021
Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 02 “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tái sinh và xác định khả năng phục hồi rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông” 10 Tháng 6 2021
Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021 của AUF Châu Á-Thái Bình Dương 01 Tháng 6 2021
Thông báo v/v Về việc ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn xét duyệt danh mục và thuyết minh đề lài KHCN các cấp và quy định khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Chủ nhiệm đề tài của trường Đại học Tây Nguyên 01 Tháng 6 2021
Đăng ký bổ sung danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm năm 2022 01 Tháng 6 2021
Kết quả tư vấn và thẩm định các Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Tây Nguyên năm 2021 05 Tháng 5 2021
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn từ năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 14 Tháng 4 2021
Thông báo v/v tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII (2020-2021) 19 Tháng 3 2021
Thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020 11 Tháng 3 2021