Smaller Default Larger
Hiển thị # 
nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-02 (TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh) 07 Tháng 9 2022
Quyết định về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science 2021 22 Tháng 8 2022
Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 03 “Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng Tây Nguyên” (ThS. Hà Thị Kim Duyên) 18 Tháng 8 2022
Thể lệ tổ chức "Cuộc thi khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên" năm 2022 29 Tháng 7 2022
Kết quả họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm năm 2023 29 Tháng 7 2022
Thông báo V/v xét công nhận sáng kiến, đề tài NCKH năm học 2021-2022 15 Tháng 7 2022
Thông báo kê khai công trình KHCN phục vụ tính giờ, xếp loại VC và xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 (Đợt 2) 16 Tháng 6 2022
Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH của Sinh viên trường ĐH Tây Nguyên 06 Tháng 6 2022
Thông báo nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-02 (TS Nguyễn Ngọc Đỉnh) 01 Tháng 6 2022
Thông báo đăng kí tham gia lớp Tập huấn “Thiết kế sơ đồ tư duy phục vụ giảng dạy và nghiên cứu” do AUF tổ chức 18 Tháng 5 2022