Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Kết quả đánh giá, xác định danh mục đề tài cấp cơ sở và cấp cơ sở trọng điểm năm 2022 (bổ sung) 17 Tháng 9 2021
Thông báo về việc xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020 - 2021 01 Tháng 9 2021
Cập nhật tài khoản trên Google Scholar đối với cán bộ, giảng viên và giáo viên 18 Tháng 8 2021
Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về Đa dạng sinh học, Nông nghiệp, thực phẩm và dược (6th SBAFPA) tháng 12 năm 2021 16 Tháng 8 2021
Xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2021 01 Tháng 7 2021
Tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 01 “Tính bị chặn của các toán tử tích phân kì dị và hoán tử” 23 Tháng 6 2021
Tham gia "Cuộc thi tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo EDTECH VIETNAM 2021" 14 Tháng 6 2021
Thông báo về việc kê khai công trình khoa học để đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và tính giờ khoa học năm học 2020 - 2021 14 Tháng 6 2021
Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 02 “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tái sinh và xác định khả năng phục hồi rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông” 10 Tháng 6 2021
Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021 của AUF Châu Á-Thái Bình Dương 01 Tháng 6 2021