Smaller Default Larger
Hiển thị # 
Kết quả tư vấn và thẩm định các Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Tây Nguyên năm 2021 05 Tháng 5 2021
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn từ năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 14 Tháng 4 2021
Thông báo v/v tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII (2020-2021) 19 Tháng 3 2021
Thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020 11 Tháng 3 2021
Thông báo v/v Đăng ký tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên năm 2021 25 Tháng 2 2021
Thông báo về việc đăng ký ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh của các nhóm cán bộ sinh viên năm 2021 19 Tháng 2 2021
Thông báo về việc đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở, cấp cơ sở trọng điểm năm 2022 19 Tháng 2 2021
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số 09 “Khảo nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học trong phát triển bền vững cây hồ tiêu (Piper nigrum) ở Tây Nguyên” 18 Tháng 2 2021
Thông báo về việc đăng ký danh mục đề tài KHCN cấp bộ năm 2022 08 Tháng 2 2021
Trường Đại học Tây Nguyên lọt top 34 trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng về công bố quốc tế năm 2020 15 Tháng 1 2021