Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH SỸ

2. Năm sinh 05-11-1980              Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tỉnh

5. Quê Quán: Sơn Tân - Hương Sơn - Hà Tỉnh

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 120 Trần Quý Cáp

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đăk Lăk 

Điện thoại: 0961367958

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sĩ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng: Khoa học và Quan hệ Quốc tế

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0262)3825185 Fax: (0262)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp.HCM  Sinh học thực vật  2003
 Thạc sĩ  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp.HCM  Sinh lí thực vật  2008
 Tiến sĩ  Trường đại học Quốc gia Chonnam – Hàn Quốc  Sinh học ứng dụng  2017
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng nhận  Kỹ thuật sắc ký khí (GC) cơ bản  Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký Tp.HCM  20/07/2009 – 24/07/2009
 Chứng nhận  Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) ứng dụng trong phân tích đất, nước và rau màu  Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký Tp.HCM  27/07/2009 – 04/08/2009
 Chứng nhận  Phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải  Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký Tp.HCM  10/10/2009 – 23/10/2009
 Chứng nhận  Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) nâng cao - Ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường  Trung tâm đào tạo và phát triển sắc ký Tp.HCM  26/10/2009 – 30/10/2009 
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh ngữ  Tốt  Tốt  Tốt  Tốt  IELTs 5.5
 Hàn ngữ  Trung bình  Trung bình      
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian 

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 09/2003 – 02/2009  Nghiên cứu viên  Phòng Công Nghệ Tế Bào Thực Vật, Viện Sinh Học Nhiệt Đới  01, Mạc Đĩnh Chi, Q1, Tp.HCM
 05/2009 – 05/2010  Nghiên cứu viên  Ban quản lý và điều hành dự án GD ĐH II, Trường Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk
 05/2010 – 06/2011  Nghiên cứu viên  Bộ môn Sinh học Thực vật, Khoa Nông Lâm Nghiệp, Trường Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk
06/2011 - 03/2014  Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk
03/2014 - 11/2018 Nghiên cứu viên  Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk
11/2018 đến nay Giảng viên Phó trưởng Phòng - Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Tây nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

 

   

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học tổng hợp để phát triển hồ tiêu bền vững ở Tây Nguyên  Đồng tác giả  Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam  2020

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài: 10

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 7 

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 5

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 5

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1 Tìm hiểu vai trò của một vài yếu tố môi trường và các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trên hàm lượng nicotin ở lá thuốc lá (Nicotiana tabacum)

Tác giả chính

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 8 (8), 34 – 39 2005
2  Ảnh hưởng của nồng độ đường và điều kiện ánh sáng lên sự tăng trưởng của lan endrobium nuôi cấy in vitro”  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 44 (3), 100 – 106.  2006
3  Nghiên cứu phương pháp khử trùng mầm chồi từ cây trưởng thành của một số giống điều (Anacardium occidentale L.) cao sản”  Tac giả chính  Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 11 (11), 46 – 51.  2008
4 Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng lên sự tăng trưởng của lan Dendrobium Burana White trong điều kiện nuôi cấy quang tự dưỡng Đồng tác giả TC Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 3: 32-35 2009
5 Study on chitooligosaccharide Application for in vitro Tissue Culture of Sweet potato (Ipomea batatas L.). Tac giả chính J. Chitin Chitosan, 15 (3), 141-146 2010
6 Photoautotrophic growth of Dendrobium ‘BURANA WHITE’ under different light and ventilation conditions. Đồng tác giả Propagation of Ornamental Plants, 10 (4), 227-236. 2010
7 Wheat (Triticum aestivum) zinc finger-containing glycine-rich RNA-binding protein TaRZ1 affects plant growth and defense response in Arabidopsis thaliana. Đồng tác giả Plant Growth Regul., 76:243–250. DOI 10.1007/s10725-014-9994-9. 2015
 8  Abiotic stresses affect differently the intron splicing and expression of chloroplast genes in coffee plants (Coffea arabica) and rice (Oryza sativa). 

Tác giả

Nguyen Dinh, Than Zaw Tun Sai, Ghazala Nawaz, Kwanuk Lee, Hunseung Kang 

Journal of Plant Physiology, 201, 85-94.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2016.07.004.

 2016
 9  Gene cloning and transformation of Arabidopsis plant to study the functions of the Early Responsive to Dehydration gene (ERD4) in Coffee genome.  Tác giả

Nguyen Dinh Sy, Hunseung Kang

 

Vietnam journal of Science & Technology Development, 19, 53-63.

 2016
 10 Structural features important for the U12 snRNA binding and minor spliceosome assembly of Arabidopsis U11/U12-small nuclear ribonucleoproteins.

Đồng tác giả

Su Jung Park, Hyun Ju Jung, Sy Nguyen Dinh and Hunseung Kang

RNA Biology, 13:7, 670-679. DOI: 10.1080/15476286.2016.1191736

 2016
11 An RRM-containing mei2-like MCT1 plays a negative role in the seed germination and seedling growth of Arabidopsis thaliana in the presence of ABA.

Đồng tác giả 

 

Plant Physiology and Biochemistry 109, 273-279 2016
 12 An endoplasmic reticulum-localized Coffea arabicaBURP domain-containing protein affects the response of transgenic Arabidopsis plants to diverse abiotic stresses Tác giả chình Plant Cell Rep (2017) 36:1829-1839

DOI 10.1007/s00299-017-2197-x

2017
13 A Chloroplast-targeted S1 RNA-binding Domain Protein Plays a Role in Arabidopsis Response to Diverse Abiotic Stresses Đồng tác giả J. Plant Biol. (2019) 62:74-81
DOI 10.1007/s12374-018-0325-y
2019
14        
         
         
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

 

1

         

2

         

3

         
           

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu sự tạo rễ và tăng trưởng của chồi cây điều (Anacardium occidentale L.) cao sản trong giai đoạn in vitro và ex vitro.  2006  Thuộc chương trình vườn ươm sáng tạo khoa học trẻ, thành đoàn Tp.HCM.  Đã nghiệm thu
 Xây dựng quy trình nhân giống cây Trầu bà chân vịt (Philodendron bipinnatifidum) trong giai đoạn in vitro và ex vitro”.   2010  Đề tài NCKH cấp cơ sở trường Đại học Tây nguyên.  Đã nghiệm thu
Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật để nhân giống cây Sâm bố chính (Hibiscus sagittifolius Kurz)”. 2011 Đề tài NCKH cấp cơ sở trường Đại học Tây nguyên. Đã nghiệm thu
Khảo nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học trong phát triển bền vững cây hồ tiêu (Piper nigrum) ở Tây Nguyên. 2017 Đề tài NCKH cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo Chưa nghiệm thu
       
       
       
       
       
       
       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Xây dựng mô hình nhân giống phong lan Dendrobium cấy mô sử dụng ánh sáng tự nhiên tại Tp. Hồ Chí Minh.  2004  Đề tài cơ sở cấp Viện SHNĐ  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy không đường kết hợp với kỹ thuật tăng cường CO2 và O2 trong hộp nuôi cấy  lên sự tăng trưởng của một số cây trồng có giá trị kinh tế cao trong giai đoạn  in vitro và ex vitro  2005-2006  Đề tài KHCB, MSĐT: 62 13 05, Bộ KH&CN  Đã nghiệm thu
 Hoàn thiện quy trình nhân nhanh in vitro bằng mầm chồi cây điều (Anacardium occidentale L.) cao sản  2005-2006  Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu xây dựng công nghệ vi nhân giống quang tự dưỡng bán tự động để sản xuất cây cấy mô (lan Dendrobium và hông Paulownia)  2007-2009  Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh  Đã nghiệm thu
 Chuyển giao công nghệ sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phụ phế phẩm nông nghiệp ở quy mô hộ gia đình  2010-2011  Dự án cạnh tranh nông nghiệp Đăklăk  Đã nghiệm thu
 Ứng dụng chế phẩm probiotics trong chăn nuôi làm tăng hiệu quả kinh tế, giảm ô nhiễm môi trường và sản xuất phân hữu cơ vi sinh  2011-2012  Dự án cạnh tranh nông nghiệp Đăklăk  Đã nghiệm thu

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1  Bằng khen: Đoạt giải ba tại Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông lâm ngư thủy toàn quốc lần thứ V.  Ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – 2011.
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2016.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tìm hiểu vai trò của một vài yếu tố môi trường và các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trên hàm lượng nicotin ở lá thuốc lá (Nicotiana tabacum L.)