Smaller Default Larger

 


 

Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên được xuất bản lần đầu năm 2007, là địa chỉ tin cậy và uy tín để công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên, của trường Đại học Tây Nguyên và của toàn vùng Tây Nguyên. Đến nay, Tạp chí đã đăng tải hàng trăm bài báo có chất lượng không ngừng được nâng cao cả về nội dung lẫn hình thức.

Tạp chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in theo Giấy phép số 2211/GP-BTTTT ngày 20/11/2012 và Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in số 412/GP-BTTTT ngày 21/08/2015. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ là ISSN:1859-4611 theo văn bản số 05/TTKHCN-ISSN ngày 27/02/2012. Mỗi năm, Tạp chí xuất bản 06 số, đăng tải công trình khoa học của nhiều chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội khác nhau.

Tạp chí cũng đã được Hội đồng Chức danh giáo sư các ngành, liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp, Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản và Y học (Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước) công nhận đủ điều kiện đưa vào Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi tối đa là 0,5 điểm/mỗi bài báo khi xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Ban Biên tập, Hội đồng Biên tập, Trị sự và Ban Thư ký Tạp chí không ngừng nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung và hình thức của Tạp chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự kỳ vọng của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong Trường cũng như tại các tỉnh vùng Tây Nguyên.