Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: PHẠM THỊ BÉ

2. Năm sinh: 1985 3. Nam/ Nữ:Nữ

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hưng phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An

5. Quê QuánHưng phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 60 – Kim Đồng

Phư­ờng: Tân An

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đăk Lăk

Điện thoại: 0978980047

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị:

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu:

10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: KHTN & CN

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Đại học Sư phạm Hà Nội  Sư phạm Hóa học  2007
 Thạc sĩ  Đại học Vinh  Hóa hữu cơ  2013
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm  Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng  Trường Đại học sư phạm Hà Nội  18/11/2014
 Chứng chỉ  Bồi dưỡng theo  tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II)  Trường Đại học Quy Nhơn  24/3/2018 đến 21/5/2018.
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng anh  3.0  5.5  5.5  5.5 IELTS
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 8/2007 - 5/2008  Giáo viên Trường PT DTNT Tây Nguyên  Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 6/2008 - Nay  Giảng Viên  Trường ĐH Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:0

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:4

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:0

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1  Nghiên cứu sử dụng than hoạt tính kết hợp với xúc tác quang hóa để loại bỏ para-nitrophenol có trong môi trường nước thải  đồng tác giả  Tạp chí Khoa học, trường Đại học Tây Nguyên  2016
 2  Nghiên cứu hệ hấp phụ -  xúc tác kim loại/than hoạt tính trong phản ứng oxi hóa phenol đỏ  là tác giả  Tạp chí Giáo dục và xã hội  2018
 3  Nghiên cứu lý thuyết khả năng hấp phụ ion Cyanide của than hoạt tính biến tính bởi kim loại NicKel và Sát bằng phương pháp phiếm hàm mật độ  đồng tác giả  Tạp chí Xác tác và Hấp phụ Việt Nam  2018
 4  Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất Flavonoid từ cành cây bù dẻ lá lớn Uvaria Cordata (Dun.) ở Việt Nam  là tác giả  Tạp chí Khoa học, trường Đại học Tây Nguyên  2019
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc: ………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Sử dụng than hoạt tính kết hợp với xúc tác quang hóa để loại bỏ para nitro phenol có trong môi trường nước  1/2016  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       
       
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 9 tháng 4 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)