Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY TRANG

2. Năm sinh: 1978 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Quế Lưu, Hiệp Đức, Quảng Nam

5. Quê Quán: Quế Lưu, Hiệp Đức, Quảng Nam

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 21/9/103 Nguyễn An Ninh

Phư­ờng: Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0942381418

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: GVC.ThS

10. Chức vụ: Cán bộ giảng

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Sư Phạm

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Quy Nhơn Sư phạm Địa lý 2001
 Thạc sỹ Trường Đại học Sư phạm Huế Địa lý học 2007
       
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

       
       
       
       
       
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh TB TB TB TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 9-2001 - 12/2001 Giáo viên Trường PTTH Phan Bội Châu Huyện Krông Năng, Đắk Lắk
 01/2002 - nay Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, Tp. BMT
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Thực hành giải bài tập Địa lí lớp 11 (Tự luận và trắc nghiệm)  Đồng tác giả  ĐHSP  2007

2

 Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh Tây Nguyên  Đồng tác giả  NXB Giáo dục  2008

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1 Vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột"  trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học Tác giả Trường Đại học Tây Nguyên 2013
2 Cách thức tổ chức hoạt động vui chơi hình thành kỹ năng sống cho trẻ Tác giả Bài hội thảo 2011
3 Một số biện pháp hướng dẫn và quản lý việc tự học của sinh viên Tác giả Bài hội thảo  2012
4 Giải pháp tăng cường hiệu quả của việc đổi mới phương pháp giảng dạy đại học Tác giả Bài hội thảo  2014 
5 Xây dựng một số mô hình hoạt động cho học sinh Tiểu học Tác giả Bài hội thảo  2015 
   
17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

 

 

 

     

2

       

3

       
         
18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     
19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

       
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Thiết kế giáo án giáo dục môi trường môn Tự nhiên xã hội lớp 3 qua tổ chức trò chơi học tập 01/2011 - 12/2011 ĐH Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu học 01/2013 - 12/2013 ĐH Tây Nguyên Đã nghiệm thu
 vận dụng những ưu điểm của mô hình VNEN để dạy học phần Phương pháp dạy học Tự nhiên và xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở Trường Đại học Tây Nguyên  01/2017 - 12/2017  ĐH Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non ở Trường Đại học Tây Nguyên  01/2019 - 12/2019  ĐH Tây Nguyên  Đang thực hiện
       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 4 năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)