LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

2. Năm sinh: 1979

3. Nam/ Nữ: Nữ

    Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Xã Phong Châu – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình

5. Quê Quán: Xã Phong Châu – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 246/3 Nguyễn Chí Thanh

Phư­ờng: Tân An

Thành phố: Buôn Ma Thuột 

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại:  0919.35.66.77

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

7. Học vị:

7.1. Tiến sĩ

Năm bảo vệ: 2016; tại: Việt Nam

Ngành: Kinh tế;

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính

10. Chức vụ: Trưởng khoa - Bí thư chi bộ

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Khoa: Kinh tế

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.853274;  Fax:  02623. 3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại học Tây Nguyên  Kinh tế Nông lâm  2002
 Thạc sĩ  Trường Đại học KTQD - Hà Nội  Kinh doanh – Quản lý  2012
 Tiến sĩ   Trường Đại học Kinh Tế - Huế  Kinh tế Nông nghiệp  2016

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ  Quản lý cấp Khoa, phòng  Học viện hành chính Tây Nguyên  2019
 Bằng Cao cấp   Cao cấp lý luận chính trị  Học viện Chính trị khu vực III  2018 - 2020
14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Anh văn  Khá  Khá  Khá  Khá  B2

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 10/2002 - 06/2003  Cửa hàng trưởng  Công ty SXTD Bình Tiên, Buôn Ma Thuột  Nguyễn Tất Thành, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 07/2003 - 5/2012  Giảng viên, Phó bí thư liên chi Đoàn Khoa  Khoa Kinh tế  - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 06/2012 - 07/2017

 Phó trưởng bộ môn, Tổ trưởng nữ công Khoa Kinh tế

 

 Khoa Kinh tế  - Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
08/2017 - 10/2019

Phó trưởng khoa, Giảng viên chính, Phó bí thư chi bộ, Ủy viên BCH Công đoàn Trường

Khoa Kinh tế  - Trường Đại học Tây Nguyên

 

 

567 Lê Duẩn, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

11/2019 đến nay

Trưởng khoa, Giảng viên chính, Bí thư chi bộ

Khoa Kinh tế  - Trường Đại học Tây Nguyên

567 Lê Duẩn, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Nguyên lý kế toán  Đồng tác giả  Đại học Huế  2016

2

 Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán  Đồng chủ biên  Nhà xuất bản Lao động – xã hội  2020

16.2 Sách chuyên khảo

 

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Một số vấn đề về tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk Tác giả Nhà xuất bản Lao động – xã hội  2017

2

 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Nhà xuất bản Lao động – xã hội  2017
 3 Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế Đồng tác giả Nhà xuất bản Lao động - xã hội 2018 
 4  Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực Logistics ở Việt Nam  Đồng tác giả  Nhà xuất bản Lao động - xã hội  2019

 16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 16

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 05

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 07

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

 

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu giá trị gia tăng tại chi cục thuế tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Kinh tế - phát triển  2007
 Sở hữu nhà nước trong hệ thống tài chính tại Việt Nam  Đồng tác giả  Kinh tế - phát triển  2007
3  Chính sách tín dụng với phát triển sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Kinh tế - Dự báo  2015
4  Sử dụng vốn tín dụng đối với hộ trồng cà phê huyện CưMgar, Đắk Lắk  Đồng tác giả  Kinh tế - Dự báo  2015
5  Nâng cao hoạt động tín dụng cho vay sản xuất cà phê tại Đắk Lắk  Đồng tác giả  Kinh tế - Dự báo  2015
 Tiếp cận tín dụng của đồng bào dân tộc Êđê tại xã CuarĐăng, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Kinh tế - Dự báo  2016
 Nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng cà phê nhân của hộ trồng cà phê tại tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Kinh tế - Dự báo  2016
8  Tình hình sử dụng vốn tín dụng chính thức của hộ trồng cà phê tại tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học – trường Đại học Tây Nguyên  2016
9  Kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Cao su KrôngBuk – Đắk Lắk  Đồng tác giả  Kinh tế - Dự báo  2016
10  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ trồng cà phê tại tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Khoa học – Đại học Huế  2016
11  Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học – trường Đại học Tây Nguyên  2016
12  Kiểm soát chi phí sản xuất giai đoạn khai thác mủ tại Công ty TNHH MTV Cao su EaHleo, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương  2016
13 Tín dụng ngân hàng với phát triển kinh tế hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk  Tác giả  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia   2017
14 Kiểm soát nội bộ thu chi ngân sách tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học – trường Đại học Tây Nguyên  2017
15 Thương mại điện tử tại các tỉnh vùng Tây Nguyên Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo Quốc gia 2017
16 Thực trạng sản xuất và tiêu thụ cà phê các tỉnh Tây Nguyên  Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo Quốc gia 2017
17 Analysis of factor affecting the profit of Vietnam joint stock commercial banks Đồng tác giả Hội thảo quốc gia khoa học quản trị kinh doanh - Đà Nẵng 2018

18

Kiểm soát vốn bằng tiền - Trường hợp Công ty cổ phần XNK Á Đông - thành phố Hồ Chí Minh

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên

2018

19

Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất trong các công ty cao su thuộc tập đoàn cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học trường đại học Tây Nguyên

2018

20

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics tại Việt Nam

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

2018

21

Triển vọng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và dự báo các nhân tố tác động đến phát triển hệ thống logistics

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc gia

2018

22

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng vốn vay của các hộ sản xuất cà phê huyện Krông Buk tỉnh Đắk Lắk

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên

2018

23

Tác động của vốn tín dụng ngân hàng đến đời sống của hộ sản xuất cà phê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên" lần 3 năm 2019

2019

24

Thực thi chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên" lần 3 năm 2019

2019

25

Dự báo về dịch vụ logistics trong cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2025 và tầm nhìn 2045

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 

2019

26

Khả năng phát triển hệ thống logistics Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung giai đoạn 2025 - 2045

Đồng tác giả

 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế

2019

27

 

Công bố khoa học và hợp tác với các đối tác trong phát triển KHCN của Khoa Kinh tế, trường Đại học Tây Nguyên

 

 Tác giả  Tạp chí Khoa học - Trường đại học Tây Nguyên  2019
 28

 

Development of the development of the logistics infrastructure in the central key economic region Vietnam: The status quo and solutions

 

 

 Đồng tác giả  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế  2019
29

An analysis of the development of logistics enterprises in the central Vietnam key economic region

 Đồng tác giả  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế  2019
30

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Cưmgar, tỉnh Đắk Lắk

Đồng tác giả Tạp chí khoa học 2020
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     

 17. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu tác động của việc sử dụng thẻ ATM trong việc thanh toán của người dân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột  - Cấp trường  2009- 2009  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh ĐắkLắk – Cấp trường   2010 – 2010  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, chi nhánh ĐắkLắk – Cấp trường  2012 – 2012  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Tiếp cận tín dụng chính thức của hộ sản xuất cà phê. Trường hợp nghiên cứu tại xã Eaphê, Krông Pắk, Đắk Lắk – Cấp trường  2015 – 2015  Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

       
       

20. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày     tháng    năm 2020
NGƯỜI KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến