Smaller Default Larger

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO B

2. Năm sinh: 1985 Nam/ Nữ: Nữ

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quê Quán: Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 84 Đặng Trần Côn

Phư­ờng: Tân Thành

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0914 585 795

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Thạc sỹ

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

11. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Kinh tế

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học Trường Đại học Tây Nguyên  Kế toán  2008 
 Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng  Kế toán  2013 
 Đại học Trường Đại học Đà Nẵng  Ngôn ngữ Anh 2013
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm  Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên Đại học, Cao đẳng  Học viện Quản lý giáo dục  04/2010  - 7/2010
Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II)  Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II)  Trường Đại học Quy Nhơn   03/2018 - 05/2018
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

 Tiếng Anh  Khá  Khá  Khá TB  
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2009 - 2017  Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Tây Nguyên  567 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
 2017 - 2019  Phó trưởng bộ môn Kế toán, Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
       

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Xây dựng dự án phát triển nông thôn vùng Tây Nguyên  Đồng tác giả  NXB Đại học Cần Thơ  2019

2

       

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 05

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 01

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Tác giả Tạp chí Khoa học & Công nghệ  2016
 Kiểm soát chi phí sản suất giai đoạn khai thác mủ tại công ty TNHH MTV Cao su Eah'leo, tỉnh ĐắkLắk Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương  2016
 Thực trạng và giải pháp công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại công ty CP Nicotex ĐắkLắk  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học ĐH  Tây Nguyên  2017
 Giải pháp nâng cao hiệu quả vận dụng Kế toán quản trị cho các DN sản xuất kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk trong giai đoạn hiện nay  Đồng tác giả Tạp chí Kế toán Kiểm toán  2018
5

 Nghiên cứu kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt trong DN 

Tác giả Tạp chí Tài chính  2018
6

Measuring The Impact Of Factors On The Implementation Of Financial Statements Under The New Accouting Regime At The Public Service And Administration Units In Vietnam

Đồng tác giả Tạp chí KH&CN trường Đại học Công nghiệp TP. HCM 1/2019
Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã buôn hồ tỉnh Đắk Lắk. Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học ĐH Tây Nguyên  2019 
8 Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại các tỉnh Tây Nguyên - Nhìn từ khía cạnh môi trường Đồng tác giả

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

2019
 9  Bảng điểm cân bằng trong SME Đồng tác giả  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán  2019 
10   Thực hiện kế toán trách nhiệm xã hội tại Việt Nam Đồng tác giả   Tạp chí Công Thương 2019 
11   Sử dụng sơ đồ tư duy đối với việc dạy và học kế toán trong thế giới số  Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc gia   2019
 12  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị trong các DN SXKD cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học ĐH  Tây Nguyên  2019 
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/Cấp cơ sở 4/2012 - 4/2013   Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk/ Cấp cơ sở  1/2019 - 12/2019  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đắk Lắk: So sánh giữa Coopmart và Vinatex/Cấp cơ sở  01/2015 - 12/2015 Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu 
 Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp phục vụ cho giảng dạy tại trường Đại học Tây Nguyên/ Cấp cơ sở trọng điểm  01/2017 - 12/2017  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu hoạt động phát hành ý kiến kiểm toán giữa BIG 4 và NON – BIG 4 khi có hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Đề tài cấp cơ sở  1/2019 - 12/2019  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
       
       
       

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

     
     
     

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày 9 tháng 10 năm 2019
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)