Smaller Default Larger

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠT

2. Năm sinh: 1977 Nam/ Nữ: Nam

3. Dân tộc: Kinh

4. Nơi sinh: Hoằng Hóa - Thanh Hóa

5. Quê Quán: Hà Vinh - Hà Trung - Thanh Hóa

 

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay:

Số nhà, đường: 21/9/65 Nguyễn An Ninh

Phư­ờng: Khối 4, Phường Ea Tam

Thành phố: Buôn Ma Thuột

Tỉnh: Đắk Lắk

Điện thoại: 0914144384

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Học vị: Tiến sĩ 

8. Chức danh khoa học:

8.1. Phó giáo sư­ Năm phong :.....................Nơi phong :..................................................

8.2. Giáo S­ư Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: Cán bộ giảng dạy, P. Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh

10. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Tây Nguyên

Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Kinh tế

Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (0500)3825185 Fax: (0500)3825184

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Đại học  Trường Đại hoc Lâm nghiệp Việt Nam  Quản trị kinh doanh 2000
 Thạc sĩ  Học viện Nông nghiệp Việt Nam  Kinh tế 2006 
 Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh   Quản trị kinh doanh  2017
       
       

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

 Văn bằng 2  Cử nhân Anh Văn  Trường Đại học Quy Nhơn 2010 - 2012 
 Văn bằng 2  Cử nhân Luật  Trường Đại học Vinh 2016 - 2018 
       
       
       
  1. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

           
           
           

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 2001 - 2003  Nhân viên Lâm Trường Thanh Niên  Đắk Mil - Đắk Lắk
 2003 - 2007  Q. Trưởng phòng kinh doanh Công ty Bảo Minh Đắk Lắk  98 Ngô Quyền - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 2007 - nay  Giảng viên, P. Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn - Tp. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 

6. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

       

2

       

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cà phê vùng Tây Nguyên - Nghiên cứu trường hợp tại Đặk Lắk

 

 Chủ biên  NXB Trường Đại học Cần Thơ  2017

2

 Phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

 đồng tác giả  NXB Học Viện Nông nghiệp Việt Nam  2017

3

Xây dự án phát triển nông thôn vùng Tây Nguyên

Chủ biên NXB Trường Đại học Cần Thơ 2019

16.3 Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc:

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

        2020 
        2020 
        2020
        2020 
        2020
          2020 
          2020 
        2020 
        2020
   Determining  the factors affecting the competitiveness capacity of coffee enterprises in Tay Nguyen in the 4.0 industrial revolution  Co - Author 
  The international conference on Management and Business - COMB 2019 2019 
  Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên, số 37 tháng 8 năm 2019 2019
  Bài toán sinh kế bền vững cho người dân tộc thiểu số nghèo ở tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí công thương, số 12 tháng 7 năm 2019 2019
   Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại các tỉnh Tây Nguyên - Nhìn từ khía cạnh môi trường  Đồng tác giả    Kỷ yếu hội thảo Quốc gia  “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2019” 2019
   Giải pháp cho vấn đề di cư tự do trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên  Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo Quốc gia  “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2019” 2019
   Tác động của tín dụng ngân hàng chính sách xã hội tới sản xuất và giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên – Nghiên cứu trường hợp tại Đắk Lắk Đồng tác giả   Tạp chí công thương, số 8 tháng 5 năm 2019  2019
   Tác động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả    Tạp chí công thương, số 7 tháng 4 năm 2019 2019
  Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cà phê Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay - Nhìn từ khu vực Tây Nguyên  Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" 2018
  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của khoa kinh tế trường Đại học Tây Nguyên Tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo số tháng 2018 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2018
  Cơ hội và thách thức cho ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" 2018
   Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk: Nghiên cứu trường hợp tại công ty XNK 2/9 Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" 2018
  Các doanh nghiệp ở Tây Nguyên cần phải bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ để hội nhập quốc tế Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" 2018
  Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ internet Fiber VNN tại Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí kinh tế và dự báo số 18 tháng 6/2018 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2018
  Tác động của quản lý chất lượng toàn diện đến kết quả hoạt động của các khách sạn tại TP Đà Lạt Đồng tác giả Tạp chí trường Đại học Tây Nguyên số 26 tháng 10/2017 2017
   Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả   Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 05 /2016 2016 
   Tác động của các FTA thế hệ mới đến các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam Tác giả   Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 21 tháng 09/2016 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2016 
   Sự hài lòng của người dân về Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả   Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 14 tháng 6/2016 (Bộ kế hoạch và đầu tư)  2016
  Hướng đi nào cho ngành cà phê Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo Số chuyên đề tháng 5/2016 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2016
  Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo Số chuyên đề tháng 4/2016 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2016
  Đo lường sự thõa mãn trong công việc của người lao động tại Bưu điện tỉnh Đắk Lắk Đồng tác giả Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 03/2016 2016
   Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trước yêu cầu công nghiệp hóa và hội nhập  Đồng tác giả  Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên số 17, tháng 4/2016  2016 
  Thực trạng và giải pháp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả  Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 01/2016 2016
   Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển kinh tế trang trại đối với đồng bào dân tộc thiểu số - Bài học kinh nghiêm và khả năng vận dụng ở Đắk Lắk  Đồng tác giả   Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 03/2015 2015 
   Năng lượng xanh và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế xã hội  Đồng tác giả   Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 05/2014 2014 
  Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho lao động nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng tác giả  Kỷ yếu hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH và CĐ khối Nông-Lâm-Ngư-Thủy lợi toàn quốc, lần thứ VI. 2014
   Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV tỉnh Đắk Lắk   Đồng tác giả   Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 19 tháng 10/2014 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2014 
   Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cà phê  vùng Tây Nguyên  Tác giả   Tạp chí Kinh tế và dự báo Số Chuyên đề tháng 9/2014 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2014 
  Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ chuyển phát nhanh tại Bưu điện TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  Đồng tác giả Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 03/2014 2014 
  Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh cà phê ở Đắk Lắk  Tác giả  Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 12 tháng 6/2014 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2014 
  Một số đề xuất bước đầu để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh  cà phê ở Đăk Lắk trong giai đoạn hiện nay. Tác giả  Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 01/2013 2013
  Nâng cao năng lực cạnh tranh về thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk  giai đoạn 2013 – 2020.  Tác giả  Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 04/2012 2012
  Hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đắk Lắk   Tác giả   Thông tin Khoa học & công nghệ - Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đăk Lăk. Số 03/2012. 2012 
   Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk   Đồng tác giả  Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế xã hội, số 55 (Bộ kế hoạch và đầu tư) 2010 
   Nghiên cứu khả năng phát triển sản phẩm bảo hiểm đối với ngành trồng trọt trên địa bàn huyện EaKar tỉnh Đăk Lăk  Tác giả  Tạp chí Khoa học trường Đại học Tây Nguyên, số 06/2010  2010
  1. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

       

2

       

3

       
         

8. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………………….

18.2 Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nư­ớc:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1

     

2

     

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất và kinh doanh cà phê  trên địa bàn huyện Krông Păk tỉnh Đắk Lắk  – đề tài cấp trường  2010  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh về thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2020. Đề tài cấp trường  2011   Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đề tài cấp trường 2014 Trường Đại học Tây Nguyên Đã nghiệm thu
Xây dựng vườn ươm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2018 - 2020 Tỉnh Đắk Lắk Đang thực hiện

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chư­a nghiệm thu)

 Nghiên cứu khả năng phát triển sản phẩm bảo hiểm đối với sản phẩm trồng trọt trên địa bàn huyện Eakar tỉnh Đắk Lắk   2009  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp kinh doanh cà phê nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk . 2010   Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Điều tra đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến cà phê nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  2010 - 2013  Bộ giáo dục và đào tạo  Đã nghiệm thu
 Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho người lao động tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk   2011  Trường Đại học Tây Nguyên  Đã nghiệm thu
 Giải pháp phát triển mô hình liên kết hộ nông dân và doanh nghiệp trong phát triển cà phê bền vững ở Tây Nguyên. 2015 - 2016   Bộ giáo dục và đào tạo  Đã nghiệm thu
 Phát triển liên kết chuỗi giá trị để cải thiện hệ thống sản xuất sắn quy mô nhỏ ở Việt Nam và Indonesia  2016 - 2020  Trường Đại học Tây Nguyên - Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia  Đang thực hiện

Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng

 1   Giấy khen giải khuyến khích Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy toàn quốc lần thứ VI  Trường Đại học Tây Nguyên, 2014
 2  Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ  Trường Đại học Tây Nguyên, 2014
 3  Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác NCKH và công nghệ giai đoạn 2012 - 2017  Trường Đại học Tây Nguyên, 2017
4 Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội Hội khoa học KTLN tỉnh Đắk Lắk, 2019

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đắk Lắk, ngày   tháng     năm 2019.
NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Đạt