Smaller Default Larger

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Tỉnh (CNĐT: PGS TS Nguyễn Phương Đại Nguyên)

THÔNG BÁO

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Tỉnh 

Tên đề tài: “Xác định giá trị khoa học của các loài nấm dược liệu thuộc họ Linh chi (Ganodermataceae) ở tỉnh Đắk Lắk và phát triển thành sản phẩm thương mại”

Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS. Nguyễn Phương Đại Nguyên

Thời gian: 15 giờ 00,  ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp 2.1 -  Khu nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.