Smaller Default Larger

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2021-TTN-03 (PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh)

THÔNG BÁO

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2021-TTN-03

Tên đề tài “Nghiên cứu thành phần, cấu trúc hoá học và hoạt tính kháng oxy hoá và hạ đường huyết của các hợp chất tự nhiên từ cây ổi rừng tại M’Drak, Đắk Lắk dùng làm nguyên liệu phát triển thực phẩm chức năng hỗ trợ bệnh đái tháo đường

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh

Thời gian: 14h00, thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường - Trường Đại học Tây Nguyên.