Smaller Default Larger

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-02 (TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh)

THÔNG BÁO

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-02

Tên đề tài: "Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm dịch tễ học và biện pháp phòng trị sán dây và ấu trùng sán dây (Taenia solium, T. saginata, T. asiatica và T. hydatigena) ở bò, heo và chó tại tỉnh Đắk Lắk"

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Ngọc Đỉnh

Thời gian: 14h00, thứ bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 4.2 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.