Smaller Default Larger

Kết quả họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm năm 2023

Kết quả họp Hội đồng xác định danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm năm 2023.

Có biên bản đính kèm

Attachments:
Download this file (BB hop hoi dong de tai KHCN.pdf)BB hop hoi dong de tai KHCN.pdf[ ]664 kB
Download this file (Hoi dong 1.pdf)Hoi dong 1.pdf[ ]1993 kB
Download this file (Hoi dong 2.pdf)Hoi dong 2.pdf[ ]1601 kB