Smaller Default Larger

Các đối tác hợp tác với trường đại học Tây Nguyên

STT Trường, Viện, Trung Tâm Năm ký kết Hiệu lực Lĩnh vực
1 Đại học Y Cao Hùng - Đài Loan 5/2019 5/2024 Đào tạo và nghiên cứu khoa học
2 Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 7/2019 7/2024 Đào tạo và nghiên cứu khoa học
3 Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam 7/2019 7/2024 Đào tạo và nghiên cứu khoa học
4 Công ty Du lịch Kotam 5/2019 5/2024 Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng, tham quan, thực tập
5 Công ty cổ phần Simon 5/2019 5/2024 Đào tạo và nghiên cứu khoa học
6 Trường Đại học Le Mans – Pháp 4/2019 4/2024 Hợp tác nghiên cứu và đào tạo
7 Trường Đại học Tam Kang, Đài Loan 11/2018 11/2023 Đào tạo, trao đổi sinh viên, cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học
8 Trường đại học Basilicata - Ý 2018 2023 Hợp tác nghiên cứu và đào tạo
9 Trường Đại học Niigata 2018 2023 Hợp tác nghiên cứu và đào tạo
10 Đài Thiên văn quốc gia Nhật Bản 2018 2024 Hợp tác nghiên cứu và đào tạo
11 Đại học quốc gia Chonnam - Hàn Quốc 2017 2022 Hợp tác nghiên cứu và đào tạo
12 Đại học quốc gia Hoàng tử Songkla - Thái Lan 2017 2022 Hợp tác nghiên cứu và đào tạo
13 Trường Đại học Lambung Mangkurat Indonesia 2016 2021 Đào tạo và nghiên cứu khoa học
14 Trung tâm nông nghiệp Nhiệt đới quốc tế khu vực Châu Á (CIAT) 2016 2021 Nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực trong lĩnh vực Nông nghiệp
15 Nhóm Nghiên cứu Thực phẩm và Nguyên liệu BK21+, Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc 2016 2021 Đào tạo và nghiên cứu khoa học
16 Cộng đồng Trà Hàn Quốc 2016 2021 Hợp tác nghiên cứu về trà
17 Trường Đại học Wageningen, Hà Lan 2014 2019 Đào tạo và nghiên cứu khoa học