Smaller Default Larger

Tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 01 “Tính bị chặn của các toán tử tích phân kì dị và hoán tử”

THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 01 “Tính bị chặn của các toán tử tích phân kì dị và hoán tử” do TS. Dương Quốc Huy làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h30, thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: P8.1.4 – VP Bộ môn Toán -Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!