Smaller Default Larger

Thông báo v/v tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 01 “Tính bị chặn của các toán tử tích phân kì dị và hoán tử”

THÔNG BÁO

 Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 01 “Tính bị chặn của các toán tử tích phân kì dị và hoán tử” do TS. Dương Quốc Huy  làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08h30, thứ ba ngày 05 tháng 01 năm 2021.

Địa điểm: P8.1.4 – VP Bộ môn Toán -Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!